Algemene voorwaarden

1. Bij iedere bestelling ontvangt u bij besteding vanaf €50,00 excl. BTW één dak munt cadeau.
2. De dak munten worden door alle Hodak Dakmaterialen BV vestigingen verstrekt.
3. Hodak Dakmaterialen BV behoudt zich het recht om op ieder willekeurig tijdstip de voorwaarden c.q. cadeaus te wijzigen of de spaaractie stop te zetten.
4. De gespaarde dak punten kunnen uitsluitend ingeleverd worden voor vast gestelde cadeaus en kunnen niet ingewisseld worden tegen contant geld. Deelbetaling is dan ook niet mogelijk.
5. Op de website www.hodakdakmaterialen.nl/cadeaushop staan alle cadeaus vermeld. Tevens worden daar ook alle wijzigingen op bijgehouden.
6. Het is niet toegestaan de dak munten weg te geven of te verhandelen aan andere partijen.
7. De spaarpunten moeten worden ingeleverd bij de betreffende Hodak Dakmaterialen vestiging. Het inleveren dient vergezeld te gaan van een daarvoor bestemd formulier. Dit formulier wordt ingevuld door Hodak Dakmaterialen BV en dient volledig ingevuld en ondertekend te worden en vervolgens worden ingeleverd door de vestigingsleider bij de administratie, waarna binnen 4 weken het gevraagde cadeau, met in achtneming van punt 8, door de Hodak Dakmaterialen BV vestiging zal worden uitgegeven.
8. Om in aanmerking te komen voor een cadeau, dient het desbetreffende bedrijf op wiens naam een cadeau wordt aangevraagd, te hebben voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens de betreffende Hodak Dakmaterialen vestiging.
9. Het aantal ingeleverde dak munten dient in overeenstemming te zijn met het aantal dat door de Hodak vestiging aan de deelnemer is verstrekt.
10. Hodak Dakmaterialen BV is niet verantwoordelijk voor eventuele vermissing van dak munten en/of beschadiging-vermissing van cadeaus tijdens verzending.
11. Hodak Dakmaterialen geeft geen garantie op de cadeaus.
12. De uitgegevens dak munten blijven ten alle tijden eigendom van Hodak Dakmaterialen B.V.
13. Het is aan Hodak Dakmaterialen om te bepalen of er rechtmatig is deelgenomen aan de spaaractie.
14. Uitsluitend dient u als actieve debiteur bij Hodak Dakmaterialen staan ingeschreven om aan deze spaaractie te mogen deelnemen.